พื้นที่รับผิดชอบของเรา
กรุงเทพและปริมณฑล add

เราพร้อมให้บริการ กับเส้นทางถนนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เส้นทางที่มีโอกาสเกิดปัญหามากกว่าพื้นที่อื่นในประเทศเนื่องจากเหตุภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้คนสัญจร ความประมาท อุบัติเหตุไม่คาดคิด โทรศัพท์ติดต่อหาเราได้ตลอดเวลาหากเกิดปัญหา

ภาคเหนือ add

เส้นทางถนนระหว่างทางภาคเหนือไปยังพื้นที่อื่น พื้นที่ถนนเป็นทางลาดชันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงสำหรับคนไม่ชำนาญพื้นที่ ทางเรามีพนักงานคอยให้บริการกับเส้นทางที่อาจเกิดปัญหาฉุกเฉินขึ้นได้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ add

เส้นทางการเดินทาง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะไม่ลาดชันเท่ากับของทางภาคเหนือ แต่เนื่องด้วยมีผู้คนจำนวนมาก และบางพื้นที่อู่ซ่อมรถยังมีอุปกรณ์ที่ไม่รองรับได้อย่างดีพอฉะนั้น เราขอเป็นตัวแทนในการดำเนินการให้ท่านได้รับความพึงพอใจของการบริการ

ภาคกลาง add

เส้นทางการเดินทางบริเวณภาคกลางถนนค่อนข้างเดินทางได้สะดวก และทางค่อนข้างจะตรง ความเร็วรถมักจะขับกันเกินความเร็วที่กำหนดแม้เป็นเส้นทางในตัวเมืองก็ตาม การเดินทางเราความมีสติตลอดเวลา

ภาคตะวันออก add

เส้นทางถนนไปยังแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ท่องเที่ยว ทำให้มีผู้คนสัญจรจำนวนมาก ผู้ขับขี่ยานยนต์ควรมีสติและคาดเข็มขัดนิรภัยในทุกครั้งที่ทำการขับรถยนต์

ภาคใต้ add

เส้นทางลงใต้ ไปยังดินแดนท้องทะเล แหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย เส้นทางถนนถึงแม้จะมีสภาพดี แต่ด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกอยู่เป็น ระยะ ทำให้ถนนลื่น มีโอกาสเกิดการถไหลของตัวรถได้ ฉะนั้นจึงควรขับรถด้วยความไม่ประมาท

ซีวายพีโลจิสติกส์

บริการขนส่งทั่วราชอาณาจักรระดับมืออาชีพ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีวายพี การ์ด จำกัด

ความปลอดภัยของท่าน เราพร้อมดูแล